نمایی از معدن کبودکمر

معدن کائولن کبود کمر، واقع در شهر بوئین زهرا، استان مرکزی، و با محدوده 15 کیلومتر مربع واقع شده است.

این معدن در سال 95 خریداری شده و دارای ذخیره ی نا محدودی از کائولن در طیف گسترده ای از عناصر می باشد.

محصولات در حال بهره برداری از این معدن، برای صنایع مختلف دپو سازی، جداسازی،  آمده سازی و ارسال می شود.

نمایی از معدن کبود کمر

نمایی از معدن کبود کمر
نمایی از معدن کبود کمر
نمایی از معدن کبود کمر
نمایی از معدن کبود کمر
نمایی از معدن کبود کمر
نمایی از معدن کبود کمر