نمایی از معدن نیوشت

معدن نیوشت با محدوده 2 و نیم کیلومتر مربع (250 هکتار)، در شهر ساوه واقع شده است. این معدن در سال 1394 خریداری شده و آغاز به کار کرده است.

  • ذخیره ی قطعی این معدن حدود 2 میلیون تن برآورد شده است.

این معدن در حال حاضر در حال همکاری با صنایع مختلف می باشد.

نمایی از سینه کارهای کائولن معدن نیوشت

نمایی از سینه کار کائولن معدن نیوشت

نمایی از  معدن نیوشت

نمایی از دپوی محصولات معدن نیوشت

نمایی از بارگیری در معدن نیوشت

نمایی از محل دپو و بارگیری معدن نیوشت