نقش کائولن در صنعت کشاورزی

صنعت کشاورزی جزو صنایع مادر در اقتصاد کشور محصوب می شود. تولید محصولات با کیفیت، تولید کود برای افزایش حاصل خیزی خاک، تولید سموم برای دفع آفات و … از دغدغه های همیشگی این صنعت می باشد.

طی سالهای اخیر، در کشورمان صنعت کشاورزی و تولید کود و سموم رشد چشمگیری داشته است و استفاده از مواد معدنی مانند کائولن در فرمولاسیون کودها و سموم افزایش پیدا کرده است.

با توجه به آخرین تحقیقات به عمل آمده در گروه صنعتی و معدنی آریا و در همکاری با پژوهشگران بخش کشاورزی که اقدام به تست نمونه های کائولن این گروه نموده اند، در حال حاضر چند نمونه کائولن فرآوری و فرموله شده در تولید سم، بهبود خواص خاک و سایر فرآورده های مربوط به بخش کشاورزی مناسب ارزیابی شده اند.

هم چنین جدیدترین آزمایشات صورت گرفته بر روی این محصولات نشان از پاسخ مناسب این کائولن ها در صنایع کشاورزی دارد و در حال حاضر این کدها در حال استفاده در صنعت تولید کود و سموم می باشند.

برای مشاهده ی آنالیز و توضیحات کامل در مورد هر کائولن، روی کد مورد نظر کلیک کنید:

کائولن / خاک کائولن / کائولين / خاک رس / خاک نسوز / پودر کائولن / پودرهاي صنعتي / پودرهاي معدني / خاک معدني / معدن / معدن کائولن / مصارف کائولن / کائولن مرغوب / قيمت کائولن / آناليز کائولن / خريد کائولن / فروش کائولن / کائولن کشاورزی / نقش کائولن در کشاورزی / تولید سم / سموم / کود کشاورزی / کود / حاصل خیزی خاک / کائولن برای تولید کود / کودهای شیمیایی / آفت کش / رفع سوختگی گیاهان / کود رفع سوختگی /